เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

#หมอภูเรือชวนวิ่งครั้งที่2

^