เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลภูเรือ
pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม.pdf
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้างโรงพยาบาลภูเรือ ปี2561
pdf
แผนงบลงทุน.pdf
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ครุภัณฑ์ไม่เกิน 100,000
pdf
แนวทาง/คู่มือการรับข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
แนวทาง/คู่มือการรับข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
pdf
แนวทางการรีบเรื่องร้องเรียน การบริการ.pdf
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน(การให้บริการ)
pdf
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน.pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลภูเรือ
pdf
แผนจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
แผนจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
pdf
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย(CPG) 2561.pdf
CPG Phurua Hospital 2561
pdf
คู่มือการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน.pdf
คู่มือการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
xlsx
Action Plan 2561.xlsx
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขอำเภอภูเรือ ประจำปีงบ 2561
pdf
คู่มือการดูแลเด็กและการให้คำแนะนำ child health sup.pdf
คู่มือการดูแลเด็กและการให้คำแนะนำ child health supervision
pdf
คู่มือการดูแลเด็กวัยรุ่น มัธยม.pdf
คู่มือการดูแลเด็กวัยรุ่น มัธยม
pdf
คู่มือการดูแลเด็ก 6-12 ปี ประถม.pdf
คู่มือการดูแลเด็ก 6-12 ปี ประถม
pdf
คู่มือการดูแลเด็ก 3-6 ปี อนุบาล.pdf
คู่มือการดูแลเด็ก 3-6 ปี อนุบาล
^