เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนพ.นพปฎล เทียนสว่าง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

รายละเอียด

ที่อยู่37 ม.6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160

โทรศัพท์042899094

อีเมล์

^